Skip to main content
Version: 0.61

Color Reference

Components in React Native are styled using JavaScript. Color properties usually match how CSS works on the web.

Red-green-blue​

React Native supports rgb() and rgba() in both hexadecimal and functional notation:

 • '#f0f' (#rgb)

 • '#ff00ff' (#rrggbb)

 • 'rgb(255, 0, 255)'

 • 'rgba(255, 255, 255, 1.0)'

 • '#f0ff' (#rgba)

 • '#ff00ff00' (#rrggbbaa)

Hue-saturation-lightness​

hsl() and hsla() is supported in functional notation:

 • 'hsl(360, 100%, 100%)'
 • 'hsla(360, 100%, 100%, 1.0)'

transparent​

This is a shortcut for rgba(0,0,0,0):

 • 'transparent'

Named colors​

You can also use color names as values. React Native follows the CSS3 specification:

 • #f0f8ff aliceblue (#f0f8ff)
 • #faebd7 antiquewhite (#faebd7)
 • #00ffff aqua (#00ffff)
 • #7fffd4 aquamarine (#7fffd4)
 • #f0ffff azure (#f0ffff)
 • #f5f5dc beige (#f5f5dc)
 • #ffe4c4 bisque (#ffe4c4)
 • #000000 black (#000000)
 • #ffebcd blanchedalmond (#ffebcd)
 • #0000ff blue (#0000ff)
 • #8a2be2 blueviolet (#8a2be2)
 • #a52a2a brown (#a52a2a)
 • #deb887 burlywood (#deb887)
 • #5f9ea0 cadetblue (#5f9ea0)
 • #7fff00 chartreuse (#7fff00)
 • #d2691e chocolate (#d2691e)
 • #ff7f50 coral (#ff7f50)
 • #6495ed cornflowerblue (#6495ed)
 • #fff8dc cornsilk (#fff8dc)
 • #dc143c crimson (#dc143c)
 • #00ffff cyan (#00ffff)
 • #00008b darkblue (#00008b)
 • #008b8b darkcyan (#008b8b)
 • #b8860b darkgoldenrod (#b8860b)
 • #a9a9a9 darkgray (#a9a9a9)
 • #006400 darkgreen (#006400)
 • #a9a9a9 darkgrey (#a9a9a9)
 • #bdb76b darkkhaki (#bdb76b)
 • #8b008b darkmagenta (#8b008b)
 • #556b2f darkolivegreen (#556b2f)
 • #ff8c00 darkorange (#ff8c00)
 • #9932cc darkorchid (#9932cc)
 • #8b0000 darkred (#8b0000)
 • #e9967a darksalmon (#e9967a)
 • #8fbc8f darkseagreen (#8fbc8f)
 • #483d8b darkslateblue (#483d8b)
 • #2f4f4f darkslategrey (#2f4f4f)
 • #00ced1 darkturquoise (#00ced1)
 • #9400d3 darkviolet (#9400d3)
 • #ff1493 deeppink (#ff1493)
 • #00bfff deepskyblue (#00bfff)
 • #696969 dimgray (#696969)
 • #696969 dimgrey (#696969)
 • #1e90ff dodgerblue (#1e90ff)
 • #b22222 firebrick (#b22222)
 • #fffaf0 floralwhite (#fffaf0)
 • #228b22 forestgreen (#228b22)
 • #ff00ff fuchsia (#ff00ff)
 • #dcdcdc gainsboro (#dcdcdc)
 • #f8f8ff ghostwhite (#f8f8ff)
 • #ffd700 gold (#ffd700)
 • #daa520 goldenrod (#daa520)
 • #808080 gray (#808080)
 • #008000 green (#008000)
 • #adff2f greenyellow (#adff2f)
 • #808080 grey (#808080)
 • #f0fff0 honeydew (#f0fff0)
 • #ff69b4 hotpink (#ff69b4)
 • #cd5c5c indianred (#cd5c5c)
 • #4b0082 indigo (#4b0082)
 • #fffff0 ivory (#fffff0)
 • #f0e68c khaki (#f0e68c)
 • #e6e6fa lavender (#e6e6fa)
 • #fff0f5 lavenderblush (#fff0f5)
 • #7cfc00 lawngreen (#7cfc00)
 • #fffacd lemonchiffon (#fffacd)
 • #add8e6 lightblue (#add8e6)
 • #f08080 lightcoral (#f08080)
 • #e0ffff lightcyan (#e0ffff)
 • #fafad2 lightgoldenrodyellow (#fafad2)
 • #d3d3d3 lightgray (#d3d3d3)
 • #90ee90 lightgreen (#90ee90)
 • #d3d3d3 lightgrey (#d3d3d3)
 • #ffb6c1 lightpink (#ffb6c1)
 • #ffa07a lightsalmon (#ffa07a)
 • #20b2aa lightseagreen (#20b2aa)
 • #87cefa lightskyblue (#87cefa)
 • #778899 lightslategrey (#778899)
 • #b0c4de lightsteelblue (#b0c4de)
 • #ffffe0 lightyellow (#ffffe0)
 • #00ff00 lime (#00ff00)
 • #32cd32 limegreen (#32cd32)
 • #faf0e6 linen (#faf0e6)
 • #ff00ff magenta (#ff00ff)
 • #800000 maroon (#800000)
 • #66cdaa mediumaquamarine (#66cdaa)
 • #0000cd mediumblue (#0000cd)
 • #ba55d3 mediumorchid (#ba55d3)
 • #9370db mediumpurple (#9370db)
 • #3cb371 mediumseagreen (#3cb371)
 • #7b68ee mediumslateblue (#7b68ee)
 • #00fa9a mediumspringgreen (#00fa9a)
 • #48d1cc mediumturquoise (#48d1cc)
 • #c71585 mediumvioletred (#c71585)
 • #191970 midnightblue (#191970)
 • #f5fffa mintcream (#f5fffa)
 • #ffe4e1 mistyrose (#ffe4e1)
 • #ffe4b5 moccasin (#ffe4b5)
 • #ffdead navajowhite (#ffdead)
 • #000080 navy (#000080)
 • #fdf5e6 oldlace (#fdf5e6)
 • #808000 olive (#808000)
 • #6b8e23 olivedrab (#6b8e23)
 • #ffa500 orange (#ffa500)
 • #ff4500 orangered (#ff4500)
 • #da70d6 orchid (#da70d6)
 • #eee8aa palegoldenrod (#eee8aa)
 • #98fb98 palegreen (#98fb98)
 • #afeeee paleturquoise (#afeeee)
 • #db7093 palevioletred (#db7093)
 • #ffefd5 papayawhip (#ffefd5)
 • #ffdab9 peachpuff (#ffdab9)
 • #cd853f peru (#cd853f)
 • #ffc0cb pink (#ffc0cb)
 • #dda0dd plum (#dda0dd)
 • #b0e0e6 powderblue (#b0e0e6)
 • #800080 purple (#800080)
 • #663399 rebeccapurple (#663399)
 • #ff0000 red (#ff0000)
 • #bc8f8f rosybrown (#bc8f8f)
 • #4169e1 royalblue (#4169e1)
 • #8b4513 saddlebrown (#8b4513)
 • #fa8072 salmon (#fa8072)
 • #f4a460 sandybrown (#f4a460)
 • #2e8b57 seagreen (#2e8b57)
 • #fff5ee seashell (#fff5ee)
 • #a0522d sienna (#a0522d)
 • #c0c0c0 silver (#c0c0c0)
 • #87ceeb skyblue (#87ceeb)
 • #6a5acd slateblue (#6a5acd)
 • #708090 slategray (#708090)
 • #fffafa snow (#fffafa)
 • #00ff7f springgreen (#00ff7f)
 • #4682b4 steelblue (#4682b4)
 • #d2b48c tan (#d2b48c)
 • #008080 teal (#008080)
 • #d8bfd8 thistle (#d8bfd8)
 • #ff6347 tomato (#ff6347)
 • #40e0d0 turquoise (#40e0d0)
 • #ee82ee violet (#ee82ee)
 • #f5deb3 wheat (#f5deb3)
 • #ffffff white (#ffffff)
 • #f5f5f5 whitesmoke (#f5f5f5)
 • #ffff00 yellow (#ffff00)
 • #9acd32 yellowgreen (#9acd32)